Bireysel Sigortalar

 • > Konut ve Eşya Sigortaları

  Sigorta şirketleri, bireysel müşterilerine yönelik olarak yangın sigortalarını Ferdi Kaza, kişisel sorumluluk, gasp, kapkaç sigortası gibi ürünlerle zenginleştirerek tek bir paket sigorta çözümü sunabilmektedirler.

  Paket sigortalar her sigorta şirketine göre değişmektedir.
 • > Zorunlu Deprem Sigortası

  Zorunlu Deprem Sigortası ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınabilmektedirler,

  DASK sigortaları konut sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu poliçelerdir. Şayet DASK poliçesi yapılmadan bir yangın poliçesi düzenlenirse, içinde deprem teminatı olmasına rağmen DASK yapılmadığından dolayı poliçeden deprem tazminatı alınamamaktadır.
 • > Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortaları

  Motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahısların bedeni veya maddi zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre aracın işletenine düşen sorumluluğu teminat altına alan yaptırılması zorunlu sigorta türüdür.

  Trafik sigortalarında, kişilerin kendi aracında meydana gelen hasarlar değil, karşı tarafa verilen hasarlar teminat altına alınmaktadır.
 • > Kasko Sigortası

  Kasko Sigortası; aracı, aşağıda yazılı tehlikelerin biri veya birkaçına karşı teminat altına alır. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

  -Aracın karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz taşıtlarla çarpışması
  -Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,
  -Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler,
  -Aracın yanması,
  -Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi.

  Genel uygulamada sigorta şirketleri, bireysel müşterileri için kasko sigortalarını bazı ek teminat ve hizmetlerle genişletmetedirler.
 • > Sağlık Sigortası

  Sağlık sigortası kişilerin, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta türüdür. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktadır.
 • > Bireysel Emeklilik

  Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur ve bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini amaçlar.

SİGORTA ÇÖZÜMLERİ

Design and Technology by Dreams&Bytes